Bestuur en contact

Bestuur
Het bestuur van Chubrica wordt gevormd door:

  • Dominique Sprengers – voorzitter
  • Nadia Oreshkova – secretaris
  • Martin van Dam – penningmeester
  • Joost Hemker – bestuurslid
  • Tom Kooiman – bestuurslid

Chubrica is gevestigd in Amsterdam, voor contact met ons,  reacties op deze site en voor boekingen kunt u mailen naar : info@cubrica.nl

CD’s
Zie voor meer informatie hier

CD: Ochi chorni ochi: €15,00

CD: Godini, Godini : € 10,00

Bestellen van de CD kan door € 10,00 of €15,00 over te maken op bankrekening   NL25 INGB 0004 9053 45
ten name van Vereniging Čubrica Amsterdam
Graag ook tegelijk een email sturen met naam en adres naar info@chubrica.nl

Cubrica1 volgen op Twitter